04133270392 پشتیبانی مشتری

دسته بندی ها

04133270392 پشتیبانی مشتری

کالباس خشک (60% گوشت قرمز) سولیکو کاله 300 گرمی

۵۳۵۰۰ تومان ۵۳۵۰۰ تومان

کالباس خشک (60% گوشت قرمز) سولیکو کاله 300 گرمی

دسته بندی: سوسیس و کالباس