04133270392 پشتیبانی مشتری

دسته بندی ها

04133270392 پشتیبانی مشتری

کالباس خشک سولیکو 300 گرم کاله

۵۰۰۰۰ تومان ۵۰۰۰۰ تومان

کالباس خشک سولیکو 300 گرم کاله

دسته بندی: سوسیس و کالباس