04133270392 پشتیبانی مشتری

دسته بندی ها

04133270392 پشتیبانی مشتری

کالباس جونه (80% گوشت قرمز) سولیکو کاله 300 گرم

۶۱۵۰۰ تومان ۶۱۵۰۰ تومان

کالباس جونه (80% گوشت قرمز) سولیکو کاله 300 گرم

دسته بندی: سوسیس و کالباس