04133270392 پشتیبانی مشتری

دسته بندی ها

04133270392 پشتیبانی مشتری

کالباس تیرنگ (گوشت مرغ 90%) سولیکو کاله 300 گرم

۵۳۵۰۰ تومان ۵۳۵۰۰ تومان

کالباس تیرنگ (گوشت مرغ 90%) سولیکو کاله 300 گرم

دسته بندی: سوسیس و کالباس